Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55144

Sist oppdatert: 2013-04-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 L (2012-2013), Innst. 221 L (2012-2013), Lovvedtak 47 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3488 23. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3489 23. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)