Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55134

Sist oppdatert: 2013-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2012-2013), Innst. 270 S (2012-2013)

Beskrivelse: Personvern - utsikter og utfordringar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3619 28. mai 2013 Forslag nr. 4 på vegne av V. Nei 1% (1/104) 99% (103/104) 38% (65/169)
3620 28. mai 2013 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 27% (28/104) 73% (76/104) 38% (65/169)
3621 28. mai 2013 Forslag nr. 3 på vegne av V. Nei 22% (23/104) 78% (81/104) 38% (65/169)
3622 28. mai 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (47/105) 55% (58/105) 38% (64/169)
3623 28. mai 2013 komiteens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)