Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55125

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2012-2013), Innst. 125 L (2012-2013), Lovvedtak 29 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3074 10. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av H. Nei 18% (17/97) 82% (80/97) 43% (72/169)
3075 10. des 2012 romertallene I, II og III. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)