Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55115

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 L (2012-2013), Innst. 245 L (2012-2013), Lovvedtak 43 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3394 19. mar 2013 Forslag nr. 4 på vegne av H og KrF. Nei 47% (44/94) 53% (50/94) 44% (75/169)
3395 19. mar 2013 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP. Nei 23% (22/94) 77% (72/94) 44% (75/169)
3396 19. mar 2013 Innstillingens tilråding A lov om endringer i folketrygdloven Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3397 19. mar 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3398 19. mar 2013 Innstillingens tilråding B, C og D Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)