Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55112

Sist oppdatert: 2012-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 17 S (2012-2013)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3000 7. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)