Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3110 13. des 2012 Forslag nr. 35 og 36 på vegne av V. Nei 1% (1/96) 99% (95/96) 43% (73/169)
3111 13. des 2012 Forslag nr. 33 på vegne av V. Nei 27% (26/98) 73% (72/98) 42% (71/169)
3112 13. des 2012 Forslag nr. 34 på vegne av V. Nei 42% (41/97) 58% (56/97) 43% (72/169)
3113 13. des 2012 Forslag nr. 7 på vegne av KrF. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
3114 13. des 2012 Forslag nr. 6 på vegne av H og KrF. Nei 26% (25/98) 74% (73/98) 42% (71/169)
3115 13. des 2012 Forslag nr. 4, 5 og 15 - 32 på vegne av FrP. Nei 21% (21/99) 79% (78/99) 41% (70/169)
3116 13. des 2012 Forslag nr. 3 og 12 på vegne av FrP og H. Nei 39% (39/99) 61% (60/99) 41% (70/169)
3117 13. des 2012 Forslag nr. 2, 13 og 14 på vegne av FrP og H. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
3118 13. des 2012 Forslag nr. 1 og 8 - 11 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
3119 13. des 2012 Rammeområde 2 med romertall I(1) til og med VI (6) Ja 55% (54/99) 45% (45/99) 41% (70/169)
3120 13. des 2012 Rammeområde 3 med romertall I(1) til og med VII (7) Ja 60% (59/99) 40% (40/99) 41% (70/169)