Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2952 6. des 2012 Forslag 70 på vegne av KrF. Nei 5% (5/97) 95% (92/97) 43% (72/169)
2953 6. des 2012 Forslag 69 på vegne av H. Nei 18% (18/99) 82% (81/99) 41% (70/169)
2954 6. des 2012 Forslag 65 på vegne av H og KrF. Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)
2955 6. des 2012 Forslagene 63, 64 og 66 - 68 på vegne av H og KrF. Nei 25% (25/99) 75% (74/99) 41% (70/169)
2956 6. des 2012 Forslagene 16 - 22, 24, 26 - 28, 30 - 33, 35 - 62 og 71 på vegne av FrP. Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
2957 6. des 2012 Forslagene 15, 23, 25 og 34 på vegne av FrP. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
2958 6. des 2012 Forslag 29 på vegne av FrP. Nei 24% (24/99) 76% (75/99) 41% (70/169)
2959 6. des 2012 Forslagene 12 - 14 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (28/99) 72% (71/99) 41% (70/169)
2960 6. des 2012 Forslagene 2 - 5, 7 og 10 på vegne av FrP og H. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
2961 6. des 2012 Forslag 1, 6, 8, 9 og 11 på vegne av FrP og H. Nei 42% (42/99) 58% (57/99) 41% (70/169)
2962 6. des 2012 Stor bokstav A, romertallene I til og med XXII (22). Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
2963 6. des 2012 Innstillingens tilråding, Stor bokstav B, romertall XXIII (23). Ja 75% (74/99) 25% (25/99) 41% (70/169)
2964 6. des 2012 Innstillingens tilråding, resten av stor bokstav B, romertallene XXIV (24) til LII (52) Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)