Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 55105

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 10 S (2012-2013)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2888 4. des 2012 Rammeområde 14 med romertall I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)