Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3039 11. des 2012 Forslag 6 på vegne av FrP og H. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
3040 11. des 2012 Forslagene 1 - 5 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
3041 11. des 2012 Rammeområde 12, romertallene I til og med XIX (19), og rammeområde 13, romertallene I til og med VII (7). Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)