Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55101

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 6 S (2012-2013)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2889 4. des 2012 Forslag nr. 8 på vegne av H. Nei 17% (17/100) 83% (83/100) 41% (69/169)
2890 4. des 2012 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP og H. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
2891 4. des 2012 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av FrP. Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)
2892 4. des 2012 Stor bokstav A. Ja 61% (61/100) 39% (39/100) 41% (69/169)
2893 4. des 2012 Stor bokstav B. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)