Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2818 28. nov 2012 Forslag nr. 54 - 57, 59, 60, 62 og 63 på vegne av V. Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)
2819 28. nov 2012 Forslag nr. 47 - 50 på vegne av KrF. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
2820 28. nov 2012 Forslag nr. 6 på vegne av H. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
2821 28. nov 2012 Forslag nr. 44 og 45 på vegne av KrF og V. Nei 5% (5/102) 95% (97/102) 40% (67/169)
2822 28. nov 2012 Forslag nr. 41 på vegne av H og V. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
2823 28. nov 2012 Forslag nr. 39 og 40 på vegne av H og KrF. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
2824 28. nov 2012 Forslag nr. 4, 11, 27 og 29 - 36 på vegne av FrP. Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2825 28. nov 2012 Forslag nr. 68 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2826 28. nov 2012 Forslag nr. 38 på vegne av H, KrF og V. Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2827 28. nov 2012 Forslag nr. 24 og 25 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 29% (30/103) 71% (73/103) 39% (66/169)
2828 28. nov 2012 Forslag nr. 2 og 23 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)
2829 28. nov 2012 Forslag nr. 1, 9, 16 og 18 - 22 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)
2830 28. nov 2012 Rammeområde 18. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
2831 28. nov 2012 Rammeområde 19. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
2832 28. nov 2012 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
2833 28. nov 2012 Rammeområde 22 med romertall I og II. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)