Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2834 28. nov 2012 Forslag nr. 51 - 70 på vegne av V. Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)
2835 28. nov 2012 Forslag nr. 43 - 50 på vegne av KrF. Nei 5% (5/103) 95% (98/103) 39% (66/169)
2836 28. nov 2012 Forslag nr. 40 - 42 på vegne av KrF og V. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
2837 28. nov 2012 Forslag nr. 28 - 39 på vegne av H. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
2838 28. nov 2012 Forslag nr. 27 på vegne av H og V. Nei 18% (19/103) 82% (84/103) 39% (66/169)
2839 28. nov 2012 Forslag nr. 21 - 26 på vegne av FrP. Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2840 28. nov 2012 Forslag nr. 19 og 20 på vegne av H, KrF og V. Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2841 28. nov 2012 Forslag nr. 15 - 18 på vegne av FrP og V. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
2842 28. nov 2012 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av FrP og H. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
2843 28. nov 2012 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
2844 28. nov 2012 Forslag nr. 10 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (46/102) 55% (56/102) 40% (67/169)
2845 28. nov 2012 Forslag nr. 1 - 9 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
2846 28. nov 2012 Stor bokstav B, romertall II og stor bokstav C, § 9-2 nr.4 siste punktum. Ja 77% (79/103) 23% (24/103) 39% (66/169)
2847 28. nov 2012 Stor bokstav E, romertall IV, § 4-10 annet ledd tredje punktum Ja 75% (76/101) 25% (25/101) 40% (68/169)
2848 28. nov 2012 Stor bokstav A, D, F, G og H, samt resten av stor bokstav B, C og E Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2849 28. nov 2012 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)