Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55092

Sist oppdatert: 2012-11-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 2 S (2012-2013)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2805 28. nov 2012 Forslag nr. 61 - 70 på vegne av V. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
2806 28. nov 2012 Forslag nr. 59 og 60 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2807 28. nov 2012 Forslag nr. 58 på vegne av H. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
2808 28. nov 2012 Forslag nr. 6 - 57 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2809 28. nov 2012 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
2810 28. nov 2012 Romertall I. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2811 28. nov 2012 Romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)