Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55074

Sist oppdatert: 2012-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:8 S (2012-2013), Innst. 136 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3167 17. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP, H, KrF og V Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
3166 17. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP, H, KrF og V Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)