Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55069

Sist oppdatert: 2013-02-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:7 S (2012-2013), Innst. 184 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Sandberg, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3306 19. feb 2013 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP. Nei 24% (26/109) 76% (83/109) 36% (60/169)
3307 19. feb 2013 Forslag nr. 4 på vegne av H. Nei 39% (43/109) 61% (66/109) 36% (60/169)
3308 19. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)