Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54697

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 150 L (2011-2012), Innst. 100 L (2012-2013), Lovvedtak 19 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2900 4. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2901 4. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)