Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54696

Sist oppdatert: 2012-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 151 S (2011-2012), Innst. 67 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3001 7. des 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 26% (25/96) 74% (71/96) 43% (73/169)
3002 7. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)