Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54694

Sist oppdatert: 2013-01-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 34 (2011-2012), Innst. 80 S (2012-2013)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3229 17. jan 2013 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)