Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54693

Sist oppdatert: 2012-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 152 L (2011-2012), Innst. 82 L (2012-2013), Lovvedtak 21 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2946 5. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 78% (81/104) 22% (23/104) 38% (65/169)
2947 5. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 76% (76/100) 24% (24/100) 41% (69/169)