Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54690

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:38 (2011-2012), Innst. 257 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen og Marit Nybakk om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7329 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (7/166) 96% (159/166) 2% (3/169)
7330 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 96% (158/164) 4% (6/164) 3% (5/169)