Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54689

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:13 (2011-2012), Innst. 262 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag Trine Skei Grande og Borghild Tenden om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7314 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 51% (84/166) 49% (82/166) 2% (3/169)
7315 24. mai 2016 romertallene I og III. Ja 54% (90/166) 46% (76/166) 2% (3/169)