Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54688

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:37 (2011-2012), Innst. 161 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7026 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (6/163) 96% (157/163) 4% (6/169)
7027 31. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (163/163) 0% (0/163) 4% (6/169)