Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54687

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:30 (2011-2012), Innst. 186 S (2013-2014) unntatt romertallene X og XXIV

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4723 13. mai 2014 Forslag nr. 1 på vegne av H og MDG. Nei 28% (46/167) 72% (121/167) 1% (2/169)
4724 13. mai 2014 Forslag nr. 2 på vegne av V og SV Nei 13% (21/167) 87% (146/167) 1% (2/169)
4726 13. mai 2014 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A(romertall I) og N (romertall XV), og forslag nr.3 fra Sp, V, SV og MDG Ja 83% (139/167) 17% (28/167) 1% (2/169)
4725 13. mai 2014 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A(romertall I) og N (romertall XV), og forslag nr.3 fra Sp, V, SV og MDG Nei 17% (28/167) 83% (139/167) 1% (2/169)
4727 13. mai 2014 Forslag nr. 5 på vegne av Sp og V. Nei 12% (20/167) 88% (147/167) 1% (2/169)
4728 13. mai 2014 Forslag nr. 4 på vegne av KrF, SV og MDG Nei 22% (37/168) 78% (131/168) 1% (1/169)
4729 13. mai 2014 Forslag nr. 6 på vegne av KrF, V, SV og MDG Nei 16% (27/168) 84% (141/168) 1% (1/169)
4730 13. mai 2014 Stor bokstav S / Romertall XX, Ny § 104 tredje ledd (alternativ 2 B) Nei 43% (72/168) 57% (96/168) 1% (1/169)
4731 13. mai 2014 Forslag nr. 7 på vegne av FrP, H, KrF og Sp. Ja 96% (160/167) 4% (7/167) 1% (2/169)
4732 13. mai 2014 Stor bokstav S/ romertall XX, Ny § 104 fjerde ledd (alternativ 3 B) Nei 49% (82/168) 51% (86/168) 1% (1/169)
4733 13. mai 2014 Stor bokstav B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, T, U, V og W. Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)
4734 13. mai 2014 Stor bokstav X. Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)