Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54686

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014) unntatt romertall IX

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4735 13. mai 2014 Forslag nr. 3 på vegne av V. Nei 6% (10/168) 94% (158/168) 1% (1/169)
4736 13. mai 2014 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og MDG. Nei 7% (11/168) 93% (157/168) 1% (1/169)
4737 13. mai 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 49% (82/168) 51% (86/168) 1% (1/169)
4738 13. mai 2014 Stor bokstav A. Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)
4739 13. mai 2014 Stor bokstav B. Nei 55% (92/168) 45% (76/168) 1% (1/169)
4740 13. mai 2014 Stor bokstav C. Nei 49% (82/168) 51% (86/168) 1% (1/169)
4741 13. mai 2014 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 55% (92/168) 45% (76/168) 1% (1/169)
4742 13. mai 2014 Stor bokstav D. Nei 49% (83/168) 51% (85/168) 1% (1/169)
4743 13. mai 2014 Forslag nr. 5 på vegne av H og V. Ja 82% (137/167) 18% (30/167) 1% (2/169)
4744 13. mai 2014 Stor bokstav E. Ja 82% (137/167) 18% (30/167) 1% (2/169)
4745 13. mai 2014 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 5% (8/168) 95% (160/168) 1% (1/169)
4746 13. mai 2014 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 38% (63/168) 63% (105/168) 1% (1/169)
4747 13. mai 2014 Forslag nr. 7 på vegne av H, KrF, MDG og V. Ja 82% (138/168) 18% (30/168) 1% (1/169)
4748 13. mai 2014 Stor bokstav F. Nei 0% (0/168) 100% (168/168) 1% (1/169)
4749 13. mai 2014 Forslag nr. 11 på vegne av SV. Nei 4% (6/167) 96% (161/167) 1% (2/169)
4750 13. mai 2014 Forslag nr. 10 på vegne av KrF, MDG og V. Nei 16% (27/168) 84% (141/168) 1% (1/169)
4752 13. mai 2014 Det voteres alternativt mellom innstillingen Stor bokstav G og forslag nr..9 fra A og Sp Nei 55% (92/168) 45% (76/168) 1% (1/169)
4753 13. mai 2014 Stor bokstav H. Ja 82% (138/168) 18% (30/168) 1% (1/169)
4754 13. mai 2014 Det voteres alternativt mellom innstillingen Stor bokstav I og forslag nr..12 fra A og MDG Nei 35% (59/168) 65% (109/168) 1% (1/169)