Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54684

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:33 (2011-2012), Innst. 182 S (2013-2014)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4758 13. mai 2014 Alternativ votering mellom innstillingen Romertall III og forslag nr.2 fra KrF Ja 94% (157/167) 6% (10/167) 1% (2/169)
4757 13. mai 2014 Alternativ votering mellom innstillingen Romertall III og forslag nr.2 fra KrF Nei 6% (10/167) 94% (157/167) 1% (2/169)
4759 13. mai 2014 Forslag nr. 1 på vegne av H. Nei 35% (59/168) 65% (109/168) 1% (1/169)
4760 13. mai 2014 Innstillingens tilråding romertall I. Ja 71% (118/167) 29% (49/167) 1% (2/169)
4761 13. mai 2014 Innstillingens tilråding romertall II. Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)