Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54682

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:35 (2011-2012), Innst. 183 S (2013-2014)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4762 13. mai 2014 Romertall I. Nei 42% (71/168) 58% (97/168) 1% (1/169)
4763 13. mai 2014 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, KrF og Sp. Nei 66% (111/168) 34% (57/168) 1% (1/169)
4764 13. mai 2014 Romertall II. Nei 0% (0/168) 100% (168/168) 1% (1/169)