Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54681

Sist oppdatert: 2015-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:36 (2011-2012), Innst. 261 S (2014-2015)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5908 1. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)