Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54679

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:28 (2011-2012), Innst. 163 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk og Jenny Klinge om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7032 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og Sp. Nei 23% (38/163) 77% (125/163) 4% (6/169)