Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54678

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:27 (2011-2012), Innst. 286 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Jette F. Christensen om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7332 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 5% (9/166) 95% (157/166) 2% (3/169)
7333 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 95% (157/166) 5% (9/166) 2% (3/169)