Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54675

Sist oppdatert: 2015-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:20 (2011-2012), Innst. 131 S (2014-2015)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5900 1. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)