Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54674

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:15 (2011-2012), Innst. 185 S (2013-2014)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4766 13. mai 2014 Innstillingens tilråding Nei 43% (72/168) 57% (96/168) 1% (1/169)