Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54673

Sist oppdatert: 2014-05-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:14 (2011-2012), Innst. 184 S (2013-2014)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4765 13. mai 2014 Komiteens tilråding. Nei 49% (83/168) 51% (85/168) 1% (1/169)