Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54671

Sist oppdatert: 2015-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:24 (2011-2012), Innst. 21 S (2014-2015)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland og Rannveig Kvifte Andresen om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5901 1. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 6% (10/165) 94% (155/165) 2% (4/169)
5902 1. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av MDG og V. Nei 7% (11/167) 93% (156/167) 1% (2/169)
5903 1. jun 2015 Romertall I. Ja 91% (151/166) 9% (15/166) 2% (3/169)
5904 1. jun 2015 Romertall II. Ja 96% (157/164) 4% (7/164) 3% (5/169)