Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54667

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:23 (2011-2012), Innst. 271 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7331 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)