Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54665

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:1B (2011-2012), Innst. 162 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7028 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, Sp og V. Nei 31% (50/163) 69% (113/163) 4% (6/169)
7035 31. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (163/163) 0% (0/163) 4% (6/169)