Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54663

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:18 (2011-2012), Innst. 160 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7030 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 17% (28/163) 83% (135/163) 4% (6/169)
7031 31. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (163/163) 0% (0/163) 4% (6/169)