Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54662

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:12 (2011-2012), Innst. 289 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Sverre Myrli, Gerd Janne Kristoffersen og Steinar Gullvåg om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond))

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7325 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 37% (62/166) 63% (104/166) 2% (3/169)
7326 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 62% (103/166) 38% (63/166) 2% (3/169)