Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54653

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:2B (2011-2012), Innst. 288 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten: Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7316 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Nei 49% (82/166) 51% (84/166) 2% (3/169)