Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54652

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:9 (2011-2012), Innst. 270 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7327 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (7/166) 96% (159/166) 2% (3/169)
7328 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 96% (158/165) 4% (7/165) 2% (4/169)