Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54651

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:10 (2011-2012), Innst. 164 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7033 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 17% (28/163) 83% (135/163) 4% (6/169)
7034 31. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 84% (137/163) 16% (26/163) 4% (6/169)