Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54650

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:11 (2011-2012), Innst. 285 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Akhtar Chaudhry, Marit Nybakk og Jette F. Christensen om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7323 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av V, SV og MDG. Nei 10% (17/166) 90% (149/166) 2% (3/169)
7324 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 90% (148/165) 10% (17/165) 2% (4/169)