Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54646

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:7 (2011-2012), Innst. 263 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Marianne Aasen og Else-May Botten om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7319 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av H. Nei 33% (54/164) 67% (110/164) 3% (5/169)
7320 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 69% (113/164) 31% (51/164) 3% (5/169)