Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54644

Sist oppdatert: 2016-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:5 (2011-2012), Innst. 182 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7022 31. mar 2016 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 6% (10/163) 94% (153/163) 4% (6/169)
7023 31. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, MDG og V. Nei 12% (20/163) 88% (143/163) 4% (6/169)
7024 31. mar 2016 Romertall I. Ja 100% (163/163) 0% (0/163) 4% (6/169)
7025 31. mar 2016 Romertall III. Ja 97% (158/163) 3% (5/163) 4% (6/169)