Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54599

Sist oppdatert: 2013-03-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 33 (2011-2012), Innst. 200 S (2012-2013)

Beskrivelse: Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3341 7. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)