Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54536

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 148 L (2011-2012), Innst. 115 L (2012-2013), Lovvedtak 18 (2012-2013)

Beskrivelse: Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2897 4. des 2012 Forslag nr. 1 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2898 4. des 2012 Innstillingens tilråding unntatt §4 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2899 4. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)