Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54534

Sist oppdatert: 2012-11-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 147 S (2011-2012), Innst. 91 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2887 30. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)