Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54495

Sist oppdatert: 2012-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 145 S (2011-2012), Innst. 33 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. september 2009, undertegnet i Oslo 5. juli 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2767 15. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)