Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54494

Sist oppdatert: 2012-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 146 S (2011-2012), Innst. 53 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2950 5. des 2012 Innstillingens tilråding. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)