Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54493

Sist oppdatert: 2012-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 144 S (2011-2012), Innst. 159 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3218 18. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)