Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54390

Sist oppdatert: 2012-10-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 143 S (2011-2012), Innst. 25 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2748 25. okt 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)